Försäkring

Snabbaste vägen till trygghet

lansforsakringar

Vi hjälper Dig med rabatt på en helförsäkring / halvförsäkring som gäller i samtliga län. Har Du köpt en bil med gällande vagnskadegaranti erbjuds Du istället en rabatterad halvförsäkring. I båda försäkringarna ingår allriskförsäkringen MER -försäkring. Försäkringen gäller i sex månader för personbil och lätt lastbil. I god tid innan periodens slut får Du ett erbjudande om att förlänga försäkringen.

Existing User?

Lost your password?